تحقیق تاثیر سواد مادران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

filedsdsdsd

چاپ

تحقیق-تاثیر-سواد-مادران-بر-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان

تحقیق تاثیر سواد مادران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: ۲۴
حجم فایل: ۴۳

بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و … را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است. …

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم
نقش والدین درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی فرزند
عوامل موثر در ترک تحصیل دانش اموزان
عوامل تاثیر گزار در افت تحصیلی دانش آموز
راه های جلوگیری از افت تحصیلی
فصل سوم
یافته های عمده تحقیق
بحث و نتیجه گیری
خلاصه نتایج

دانلود فایل