پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو

چاپ

پرسشنامه-بلوغ-اجتماعی-رائو

پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: ۶
حجم فایل: ۲۵

بخشی از متن:
توضیحات:
پرسشنامه حاضر برگرفته از پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) (1986) تدوین شده است. که دارای ۹۰ سوال می باشد. از ۹۰ گویه پرسشنامه، ۲۳ گویه به صورت مثبت و ۶۷ گویه به صورت منفی بیان شده است. در گویه های کاملا موافق ۴، موافق ۳، مخالف ۲، کاملا مخالف ۱ در نظر گرفته شده است. در گویه های منفی به صورت برعکس. و نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه ۸۹% است. همچنین پرسشنامه دارای ۱۰ مولفه به شرح:  عدم کنترل خود، سلطه جویی، اعتماد به دیگران، سهل انگاری، کمرویی، تنوع طلبی، نفع طلبی و خودپرستی، خیرخواهی، بی خیالی، خود بزرگ بینی می باشد. منبع پرسشنامه در متن آورده شده است.

دانلود فایل